Voyage Tourisme Madagascar

La peintre malgache Tara Shakti représentera Madagascar au XIII Florence Biennale

La peintre malgache Tara Shakti représentera Madagascar au XIII Florence Biennale

La peintre malgache Tara Shakti représentera Madagascar au XIII Florence Biennale